Zonnepanelen

EEN GROTE GAMMA ZONNEPANELEN AAN COMPETITIEVE PRIJZEN

AF Energy is een bedrijf dat milieuvriendelijke elektrische systemen installeert. Dankzij de hernieuwbare zonne-energie beschikt u over zuinige en milieubewuste elektriciteit (met respect voor onze planeet).

Daarom installeert AF Energy fotovoltaïsche panelen en omvormers en vinden wij voor u oplossingen die inspelen op uw noden en het milieu respecteren. De elektriciteitsfabrikant kan u dankzij zijn jarenlange ervaring perfect adviseren en u helpen om de beste oplossing te vinden voor uw gebouw of woning, of u nu een particulier of een professional bent.

AF Energy regelt ook alle administratie met betrekking tot de plaatsing en uw elektriciteitsontvangst. Wij begeleiden u van begin tot eind en zorgen voor alle aspecten van de installatie van uw zonnepanelen, van het voorafgaand advies tot en met de opvolging en het onderhoud.

HOE WERKEN ZONNE-INSTALLATIES?

Wanneer een fotovoltaïsch zonnepaneel (ook gewoon zonnepaneel of PV-paneel genoemd) blootgesteld wordt aan het zonlicht slorpen de elektronen die zich in de fotovoltaïsche cel met silicium bevinden die zonne-energie op en beginnen te trillen. De elektronen bewegen zich voort in de leidingen die op de achterkant van de zonnepanelen aangebracht zijn en uw woning binnengaan. Daar kunnen zij onmiddellijk gebruikt worden of doorgestuurd worden naar uw elektriciteitsleverancier. Gedurende de nacht zorgt uw elektriciteitsleverancier voor de aanlevering van elektriciteit. Vermits uw zonne-installatie geen bewegende onderdelen bevat kan er geen mechanische slijtage ontstaan en kan zij jarenlang gebruikt worden zonder noemenswaardig onderhoud.

Vraagt u zich af hoe uw huis eruit zal zien met een zonne-installatie ? Wees niet ongerust: de zonnepanelen kunnen zo opgesteld worden dat zij de vorm uw dak volgen en harmonieus passen bij de stijl van uw huis.

HET PRINCIPE VAN DE FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE

Fotovoltaïsche zonnepanelen of foto-elektrische zonnepanelen vormen de zonnestralen rechtstreeks om in elektriciteit. Een betrouwbare en 100% milieuvriendelijke oplossing om zelf uw elektriciteit te produceren. Dat is een rendabele investering die goed is voor de planeet. Deze technologie is niet zo recent : de kunstmatige satellieten gebruiken dit principe al tientallen jaren voor de aanlevering van hun elektriciteit. Dankzij deze technologie kan men flink besparen en de luchtvervuiling drastisch verminderen. Een fotovoltaïsche zonne-installatie laat inderdaad toe tot 100% of zelfs meer van uw jaarlijks elektriciteitsverbruik zelf te produceren. Wat het milieuvriendelijke luik aangaat, weet dat 1 kWh die door een fotovoltaïsch paneel geproduceerd wordt goed is voor tussen 6 en 15 keer minder CO2-uitstoot dan 1 kWh die door petroleum aangemaakt wordt. Dat laat toe minstens 3000 kg CO2 minder uit te stoten, zonder afval te begraven, zoals dat wel gebeurt met atoomenergie.

TECHNOLOGIE

Fotovoltaïsche zonnepanelen, vaak gewoon « zonnepanelen » of “PV-panelen” genoemd, zetten licht om in elektriciteit. De panelen bevatten een aantal fotovoltaïsche cellen die elk 0,5 à 0,6 V leveren. Zij worden dan ook samengevoegd om fotovoltaïsche modules te bekomen met een genormaliseerde spanning. De fotovoltaïsche cel heeft twee kanten gemaakt van silicium (een halfgeleider) : de ene kant is bewerkt met boor dat minder elektronen telt dan silicium en bijgevolg positief geladen is (P-zone); de andere kant is bewerkt met fosfor dat méér elektronen bevat dan silicium en bijgevolg negatief geladen is (N-zone).

Wanneer een foton op de cel valt veroorzaakt zijn energie een onderbreking tussen een siliciumatoom en een elektron waardoor de elektrische lading verandert. Dat is hetgeen men het fotovoltaïsch effect noemt. De positief geladen atomen gaan dan naar de P-zone en de negatief geladen elektronen naar de N-zone. Zo ontstaat een elektrisch potentiaalverschil, het is te zeggen een elektrische spanning. Zonnepanelen leveren gelijkstroom op terwijl de meeste elektrische toestellen wisselstroom gebruiken. De gelijkstroom moet dus door een omvormer gaan om wisselstroom te worden.