Klimaatregeling

CLIMATISATION
KLIMAATREGELING

Klimaatregeling of airconditioning is de techniek die erin bestaat de klimaatomstandigheden (temperatuur, vochtigheidsgraad, aanwezigheid van stof enz…) in een bepaalde ruimte te wijzigen, te controleren en te regelen om het comfort te verbeteren (in kantoren, woningen) of om technische redenen (medische laboratoria, productieruimten waarin elektronische onderdelen gemaakt worden, operatiekamers, informaticazalen).

De belangrijkste karakteristieken die gewijzigd, gecontroleerd of geregeld worden zijn:

– de mate waarin de lucht in het te behandelen lokaal vervuild is : verversing door ofwel afzuiging van de lucht uit het lokaal, ofwel door de toevoer van frisse (buiten)lucht, ofwel door de gedeeltelijke vervanging van de vervuilde binnenlucht (toevoeging van een mengbak) of gewoon een stoffilter.

– de luchttemperatuur : wijziging naargelang de seizoenen (verwarming of afkoeling).

– de vochtigheidsgraad van de lucht : bevochtiging of droging.

– het stofgehalte van de lucht : behandeling door filtering van de afgezogen of toegevoerde lucht.

– continue vrijwaring van het binnenhuisklimaat (regeling).

Hoewel de verwarmings- en luchtbevochtigingstechnieken al jarenlang ingeburgerd zijn, vergen de afkoeling en de vochtverwijdering uit de lucht recentere technieken (de koelkast is een uitvinding van de 19e eeuw). Moderne systemen combineren steeds meer de verschillende functies : de omkeerbare klimaatregeling die voor afkoeling zorgt in de zomer en verwarming in de winter.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
WERKING EN GEBRUIK

Airconditioning is een vorm van thermisch comfort die bijzonder welkom is wanneer het buiten erg warm is. In de zomer en de tussenseizoenen heeft de vraag naar airco te maken met externe bronnen (zonneschijn) maar ook interne bronnen (groot aantal aanwezigen, bijvoorbeeld in een vergaderzaal, aanwezigheid van elektrische toestellen zoals verlichting, computers enz.).

Maar airconditioning zorgt niet alleen in de zomer en in de tussenseizoenen voor thermisch comfort. In de winter zorgt hetzelfde systeem voor de verwarming van de lokalen. Er wordt ook rekening gehouden met de luchtvochtigheid als comfortfactor: de lucht wordt bevochtigd of droger gemaakt naargelang de noden. In feite is een klimaatregeling hoofdzakelijk een warmtepomp waarvan de omvang aangepast is aan het gebruik.

SYSTÈMES DE CLIMATISATION
SYSTEMEN

Een airconditioningsysteem moet niet alleen de temperatuur en de vochtigheidsgraad in een lokaal regelen maar ook zorgen voor de luchtkwaliteit door de aanvoer van frisse, gezonde lucht (bewaking van het CO2-gehalte en geuren binnen de perken houden, overeenkomstig de geldende normen) en natuurlijk het filteren van de toegevoerde lucht.

– De warmtebelasting verwijst naar de toevoer of de afvoer van externe en interne warmte en wordt uitgedrukt in kilowatt [kW].

– De waterbelasting verwijst meestal naar de interne vochtigheidsgraad en wordt uitgedrukt in  kilowatt [kW] of kilo per uur (volumedebiet).